هدف گذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است . هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند . سپاس خالق بی همتا را که توفیقم داد پس از طی مسیر پر فراز و نشیب به یکی از اهداف مهم دست یابم . به امید آنکه با کار و تلاش در کنار یکایک سرمایه های انسانی شرکت ، زمینه خدمت رسانی هر چه بهتر در حوزه سلامت را فراهم آوریم و همچنین در پرتو عنایت خاصه حضرت حق ، اهداف متعالی شرکت با همفکری ، همسویی ، تفاهم و تبادل آراء و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده محقق گردد . این شرکت با تلاش روز افزون سعی در به روز رساندن سطح علمی و افزایش مهارت بازاریابی کارکنان خود خواهد نمود تا بدینوسیله گامی هر چند کوچک در حوزه سلامت و افزایش جلب اعتماد پزشکان و داروسازان گرامی بردارد . در این راستا ، مزید امتنان خواهد بود تا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در انجام این رسالت مهم یاری نمایید . اما هنوز بر این باوریم راه های ناپیموده بسیاری داریم . صبر و همتی لازم است تا با پشتکاری که در اعضای این مجموعه سراغ داریم ، مسیرهای جدید را پیموده و از خود اثری ماندگار بر جای گذاریم .